Học trò Trần Văn Ngỡi chia buồn cùng gia đình thầy Nguyễn Tấn Trưởng

purple-flower-01

Vô cùng thương tiếc THẦY NGUYỄN TẤN TRƯỞNG cựu GIÁO SƯ TRUNG HỌC KIẾN TƯỜNG vừa mãn phần.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình thầy,nguyện xin hương linh thầy sớm về miền cực lạc.
Học trò TRẦN VĂN NGỠI