Thầy Đoàn Văn Nhiêu chia buồn cùng gia đình thầy Nguyễn Tấn Trưởng

purple-flower-01

Được tin buồn trễ, thầy Nguyễn Tấn Trưởng đã qua đời.

Tôi và gia đình xin chia buồn cùng tang quyến của thầy Nguyễn Tấn Trưởng.

Cầu nguyện linh hồn thầy Trưởng sớm siêu thoát.

ĐOÀN VĂN NHIÊU VÀ GIA ĐÌNH

(Bến Tranh)