Thầy Trần Ngọc Thịnh du lịch tại Mỹ

Thầy Thịnh
Hình ảnh của Thầy Trần Ngọc Thịnh (bên phải) trong chuyến thầy đi qua Mỹ thăm người thân ở California, USA
Gđ THKT