Những hình ảnh Thầy Hòa-Cô Thủy tại New York

image-d373e78973da26fdce3178aa143ce324b7eec9ea3ed120a2742753fbb3135ff4-V

image-24fe0141f7cb1a9e6be1c32e784730ed793e019c9336626e3cd0ffe432b6193b-V

FB_IMG_1464486472332

Cô Ngọc Thủy, thầy Dương Đệ và thầy Hòa.

FB_IMG_1464486477269

FB_IMG_1464486464411

Đây là những hình ảnh đầu tiên khi Thầy Hòa-Cô Ngọc Thủy đến New York hội ngộ cùng Thầy Dương Đệ.
Phong xẹp