Ngày vui

Lâu rồi mới có được tin vui:
Ngày mai 25-6-2016 bạn Phạm Hồng Phước làm sui rồi (không còn hên),bạn gả con gái rượu. Có dịp các bạn THKT gặp nhau… Xin chúc mừng bạn…
(Phong xẹp)