TIN BUỒN: Nhạc phụ bạn Trần Ngọc Bách qua đời

purple-flower-01

Gia đình THKT đau buồn báo tin: Nhạc phụ của bạn Trần Ngọc Bách, cựu học sinh THKT, vừa qua đời tại Saigon ngày 14-8-2016.

Thầy trò THKT thành kính chia buồn của bạn Bách, chị Vân cùng gia đình. Nguyên cầu hương linh bác trái sớm về cõi vĩnh hằng.

THKT