Thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ

Trưa ngày 21/8 tôi mua trái cây(Tiền của vị sư huynh gởi) ghé qua Bệnh viện Bình Dân thăm Thầy Hệ,nhìn tổng thể sức khỏe có cải thiện đôi chút,tuy phải còn đặt ống thông tiểu(Cái bịch đen Thầy cầm theo),thần trí Thầy không ổn định. Ngoài trái cây,tôi có mang đồ ăn trưa do Cô Nhung ( Học trò Marie Curie) gởi mang vào cho Thầy.Có một số vấn đề hiện đang phối hợp 3 trưởng (THKT.THKM TĐ,MR )để dành lại quyền lợi cho Thầy,chuyện vô cùng phức tạp .
(Phong xẹp)

21-8

218-2
Hình chụp ngoài hành lang BV.