TIN BUỒN: Cựu học sinh Nguyễn Ngọc Đình qua đời

purple-flower-01

TIN BUỒN:
GIA ĐÌNH THKT đau buồn báo tin:
Anh Giuse Nguyễn Ngọc Đình sanh năm 1954 là cựu học sinh THKT niên khóa 1966, đã từ trần lúc 2 giờ ngày 21-8-2016 tại Boston (bang Massachusetts, Hoa Kỳ) sau một thời gian lâm bệnh nặng. Lễ an táng
được tổ chức vào ngày thứ Tư 24-08-2016 tại Boston.
Gia đình THKT chân thành chia buồn cùng gai đình anh Ngọc Đình. Nguyện xin Chúa sớm đón linh hồn Giuse về Nước Trời.
R.I.P.