Học bổng cho niên học 2016-2017 của Thầy Cô TT Cali

1472026304273 (1)
Chiều nay 24-8-2016 ( Lại cũng là buổi chiều),Phong xẹp nhận được $1000 của Thầy Cô TT Cali gởi về cho học bổng 40 em học sinh cấp 2,theo ý kiến của Thầy Cô thì năm nay là năm cuối thực hiện học bổng nầy,sang năm sẽ có kế hoạch mới .Số tiền trên sẽ được qui đổi và chuyển về cho nhóm Gđ THKT tại Thị xã Kiến Tường ( Chị Hên) và các bạn khác thì lo liên hệ với nhà trường để chọn ra 40 em học sinh theo tiÊu chuẩn đã làm như các năm trước .
Gđ THKT vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Thầy Cô TT Cali,mặc dù tuổi đã cao,hưu trí nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho Gđ THKT cụ thể là lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học .Xin cảm ơn Thầy Cô .
Gđ THKT