Một ngày của hai cuối tháng

Screenshot_20160831-061346_resize

Hôm nay là ngày thứ Tư cuối cùng của tháng. Ở cõi trên là ngày 31-8-2016. Ở cõi dưới là ngày 29 tháng Bảy năm Bính Thân.

Có một sự trùng hợp lý thú. Hôm nay là một ngày của hai cuối tháng: tháng 8 dương và tháng 7 âm. Xét lịch Tam Tông Miếu lại có thêm sự trùng hợp nữa khi tháng 7 là tháng Bính Thân của năm Bính Thân. Hèn chi, có tới 2 con khỉ quậy tưng trong tháng 7 cõi âm nên tháng Cô hồn không âm u bất thường mới là chuyện lạ.

Xin mời đọc bài

Một ngày của hai cuối tháng

PHẠM HỒNG PHƯỚC