Về Bến Tre, thăm thầy Ngô Văn Rí

160830-thkt-tham-thay-ngovanri-15

Ngày 30-8-2016 Thầy trò Gia đình Trung Học Kiến Tường gồm Cô cựu hiệu trưởng (trước 1975) Hoàng thị Cẩm Thạch ,Thầy Nguyễn Văn Hòa và các cựu học sinh Trần Ngọc Bách ,Trần văn Chiêu ,Nguyễn Hữu Hạnh đã đến huyện Giồng Trôm ( Bến Tre ) để thăm gia đình Thầy Cô Ngô văn Rí và chuyển những phần quà của quý Thầy Cô đồng nghiệp và các cựu học sinh THKT gửi đến Thầy Cô để chia sẻ với Thầy trong lúc khó khăn hiện nay

TRẦN NGỌC BÁCH

160830-thkt-tham-thay-ngovanri-01 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-02 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-03 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-04 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-05 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-06 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-07 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-08 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-09 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-10 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-11 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-12 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-13 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-14 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-15 160830-thkt-tham-thay-ngovanri-16