Giúp Thầy Hệ

1471611321951

Ngày 15-9-2016, Phong tôi có nhận được $200 của vị sư huynh đang đinh cư ở Oklahoma USA gởi về giao nhiệm vụ cho Phong xẹp sử dụng tiền này: Đi mua thêm quần áo, chăm sóc đời sống cho Thầy….. Đây là lần thứ 2 sư huynh này gởi về. Trách nhiệm được giao phó, Phong tôi phải hoàn thành nhiệm vụ.
(Phong xẹp)