Thầy cô TT Cali đóng góp quỹ THKT lo cho thầy Hệ

1471611321951

Trưa nay Phong Xẹp đã nhận được $100 của Thầy Cô TT Cali gởi về cho quỹ GĐ.THKT, mục đích chăm lo việc Thầy Hệ hiện nay bị nạn .GĐ.THKT cám ơn tấm chân tình của Thầy Cô TT Cali.
(GĐ.THKT)