Thầy Đinh Quý Bản viết về thầy Nguyễn Hữu Hệ

IMG20160912120911 (1)

Đọc được tin thầy Hệ bị lừa mất hết nhà cửa, tài sản thật đau lòng. Trước đây (từ năm 2000-2006), tôi cũng có dạy hợp đồng tại trường THPT Marie Curie. Vậy thì cũng như một đồng nghiệp vong niên với thầy.

Các anh chị trong GĐ THKT có cách nào giúp thầy tìm lại được tài sản thì tốt quá. Tuy nhiên,sau vụ việc này,nếu có trách nhiệm với thầy thì THKT nên tìm cách giúp đỡ để có người tốt luôn bên cạnh an ủi chăm sóc thầy, vì thực tình sức khỏe tâm thần của thầy kém lắm rồi, nếu không thì tài sản, tiền bạc có bao nhiêu lại đội nón ra đi thôi. Chúc thầy mau bình phục, hưởng an bình vào lúc tuổi đã xế chiều.

ĐINH QUÝ BẢN