Báo Xa Lộ Pháp Luật đăng bài về thầy Nguyễn Hữu Hệ

Xin click lên ảnh để mở ảnh lớn hơn.

FB_IMG_1475053525982 (1)