Đóng góp quỹ Gđ.THKT

1472026304273 (1)

Chiều ngày 28/11/2016,Phong tôi đã nhận được $500 của Thầy Dương Đệ gởi về đóng góp quỹ Gđ.THKT,(mục đích sử dụng chưa nghe Thầy nhắn tin ).Tấm lòng của Thầy luôn nhớ về những đồng nghiệp và các học trò ,Gđ THKT thành thật cám ơn sự đóng góp của Thầy.

(Gđ.THKT )