Thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ

Chiều ngày 10-12-2016, Phong tôi đến thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ,tình hình sức khỏe của Thầy tốt hơn trước nhiều,thần trí đã tỉnh hơn trước rất nhiều,không còn đòi đi nước ngoài nữa.

Vấn đề căn nhà Thầy,CA quận Phú Nhuận trả lời không có yếu tố hình sự,mọi việc đều làm đúng quy trình?Không biết nói gì hơn là chúng ta sẽ đi đến cấp cao hơn thôi,việc xãy ra ở Phú Nhuận thì cũng khó xữ lý .Hai chữ “Quy trình” ám ảnh cho nhiều người,vụ kiện không biết sẽ kéo dài bao lâu…..thôi thì ta kiên trì lấy lại công bằng cho Thầy….!

Gđ.THKT