Ngày họp mặt 2017

Kính thưa Quý Thầy Cô,các anh chị và toàn thể đồng môn THKT, sau khi xem thiên văn,tra địa lý thì ngày họp mặt dự kiến nhằm ngày 23 tháng giêng ÂL tức là ngày 19 tháng 02-2017,bởi vì Rằm Tháng Giêng là ngày thú bảy 11-2-2017 nếu ta họp mặt ngày Chủ nhật thì e không kịp cho những người đi Lễ chùa đầu năm,do đó xin ý kiến của quý Thầy Cô và tất cả mọi người.Địa điểm tổ chức tại Trường củ (Nay là trường cấp 2 )

Mọi ý kiến xin gởi về hộp thư THKT hoặc nhắn tin trực tiếp cho bộ phận liên lạc(Càc số điện thoại trên website .)

Gd.THKT