Thầy cô Hữu Hạnh – Kim Oanh chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2017

Kính chúc một Giáng Sinh bình an, hạnh phúc
Một Năm mới khỏe mạnh, thành công

NGUYỄN HỮU HẠNH – LÝ THỊ KIM OANH (Đức)