Đến hẹn rồi…!

Thế là đã hết năm 2016 rồi,  trang website THKT phải làm nghĩa vụ  cho năm 2017, chúng ta phải thanh toán phí duy trì hàng năm là $500 .Cuôc chơi nào cũng phải trả giá,nhưng cái giá phải trả ở đây vô cùng xứng đáng ,trang web trunghockientuong.com là cầu nối tình cảm của các thế hệ Thầy Cô,các học sinh . Thôi thì nói gì thì nói phải lo đóng cái đã…(Không đóng thì bị end).

Gđ.THKT