Thầy cô Nguyễn Hữu Thành – Huỳnh Kim Thọ chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2017