Anh Trần Văn Ngỡi chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2017

GIÁNG SINH LẠI VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG MANG AN BÌNH ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI.
THÂN CHUC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH,HẠNH PHÚC.
TRẦN VĂN NGỠI VÀ GIA ĐÌNH