I love you so so much Thần Tài The God of Wealth

Hôm nay đã là ngày thứ Hai đầu tuần (6-2-2017) lại đúng ngày mùng 10 Tết Đinh Dậu (ngày vía Thần Tài) nên được rất rất nhiều bạn bè tôi chọn là ngày khai trương công việc làm ăn trong năm mới Đinh Dậu. Còn đối với 500 anh chị em là người 62 bản làng khác trên cả nước chọn mưu sinh tại Saigon đất lành chim đậu và nơi giàu lòng bao dung xứng danh cõi giang hồ hành hiệp phương Nam, hôm nay cũng là ngày “hoàn hồn” sau chuyến hành trình hành xác vật vã từ quê nhà trở lại chốn nương thân và cày sâu cuốc bẫm để bắt đầu ngày làm việc thứ nhất của năm Đinh Dậu. Tôi xin phép được chúc mừng cả hai – các bạn khai trương lẫn các bạn đi làm trở lại.

Xin mời đọc bài tại đây.