Viếng anh Nguyễn Trung Kính

Đại diện cựu học sinh THKT đã đến viếng linh cữu anh Nguyễn Trung Kính, cựu học sinh thế hệ đầu của trường Trung học Kiến Tường vừa qua đời, và chia buồn cùng gia đình anh tại xã Thái Bình Trung, Vĩnh Hưng lúc 10g sáng ngày 11/02/2017 tức ngày 15/1 AL).

Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Trung Kính sớk về cõi vĩnh hằng.

Ảnh: Facebook của anh Hồ Văn.