Tag Archives: nguyễn trung kính

Viếng anh Nguyễn Trung Kính

Đại diện cựu học sinh THKT đã đến viếng linh cữu anh Nguyễn Trung Kính, cựu học sinh thế hệ đầu của trường Trung học Kiến Tường vừa qua đời, và chia buồn cùng gia đình anh tại xã Thái Bình Trung, Vĩnh Hưng lúc 10g sáng ngày 11/02/2017 tức ngày 15/1 AL). Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Trung Kính sớk về cõi vĩnh hằng. Ảnh: Facebook của anh Hồ Văn.    

TIN BUỒN: Cựu học sinh Nguyễn Trung Kính qua đời

Gia đình THKT đau buồn báo tin: Anh Nguyễn Trung Kính, sanh năm 1942, là cựu học sinh THKT niên khóa 1958, vừa từ trần lúc 7 giờ 30 ngày 9-2-2017 hưởng thọ 75 tuổi.Tang lễ được tổ chức tại Long Khốt – xã Thái Bình Trung – huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An. Gia đình THKT thành kính chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh anh Trung Kính sớm về cõi vĩnh hằng. R.I.P.