VIDEO: Họp mặt Thầy trò Trung học Kiến Tường Xuân Đinh Dậu 2017 – Phần 2/5

Phần 2/5: Về lại trường xưa.

Xin mời xem video: