Gặp lại thầy giáo cũ gần nửa thế kỷ trước

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

Một trong những điều gây ấn tượng nhất cho tôi trong lần về Thị xã Kiến Tường dự họp mặt truyền thống thầy trò Trung học Kiến Tường xuân năm nay là gặp lại vị thầy đã dạy tôi năm lớp Nhứt (nay là lớp 5) niên khóa 1968-1969. Khoảng thời gian 49 năm luôn là quá dài so với cuộc đời của bất cứ ai.

Xin mời click vào đây để đọc bài

PHẠM HỒNG PHƯỚC