Ho banh họng và hột cóc

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Một cô bạn than rằng mình đương không bị ho muốn banh cả họng. Vốn rất là ga-lăng và có lòng yêu người như yêu chính mình ta vậy, tôi bèn gởi cho cô ấy một toa thuốc bí truyền (còn Top Secret hơn gia truyền) được cho là trị ho rát họng. Vậy mà, thay vì cảm động, cô bạn lại giận tôi. Tôi càng thấm cái câu người châu Âu nói: “Đờn bà còn khó hiểu hơn Phi Châu”.

Xin click vào đây để đọc bài.