“Phụ nữ mà” – buồn nhiều hơn vui

 

“Phụ nữ mà” là một câu nói cửa miệng của nhiều người mỗi khi xảy ra vụ một người phụ nữ làm một việc gì đó bị coi là không ổn. Câu nói hàm ý phụ nữ cần được thể tất, du di, giảm nhẹ trách nhiệm vì giới tính khác… đàn ông của họ. Tin tôi đi, bất cứ một phụ nữ có ý thức nào cũng chẳng hề lấy làm vui – thậm chí có khi coi như bị xúc phạm khi nghe người ta “phán” vậy.

Hai chữ “phụ nữ” là để giúp phân biệt giới tính chứ không là một yếu tố để nhân nhượng, để được thương hại đâu.

Xin click vào đây để đọc bài

“Phụ nữ mà” – buồn nhiều hơn vui