Gặp thầy cô Mai Văn Nhãn tại Melbourne

 

Ngày 8-3-2017, sau khi từ Tân Tây Lan về lại Melbourne (Úc) trước khi quay lại Sydney để trở về Mỹ, thầy cô Mai Văn Nhãn đã có một buổi “gặp mặt nhớ nhau THKT” tại Melbourne. Chào đón thầy cô có cô Hà Kim Lan, bạn Sả và bạn Lê Thị Mãnh. Cô Kim Lan và bạn Sả định cư ở Úc. Còn bạn Mảnh từ Việt Nam sang Úc chăm cháu. Một số người bạn của thầy cô Nhãn ở Mỹ cũng dự.

Ảnh do cô HÀ KIM LAN (Melbourne) gửi.

Hàng ngồi từ trái qua: bạn Sả, cô Kim Lan, thầy Mai Văn Nhãn, cô Vân – phu nhân thầy, bạn Mãnh và bạn thầy cô Nhãn ở Mỹ qua (cùng 2 người đứng).