Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Hoàng Thị Cẫm Thạch

Ngày 12 tháng 4 là Sinh Nhật của Cô Hoàng Thị Cẫm Thạch,do sơ suất cho nên chúc mừng muộn 1 ngày ,xin thành thật nhận lỗi ( Nếu ngày xưa là zero điểm rồi).

Gđ.THKT xin CHÚC MỪNG SINH NHẬT Cô Hoàng Thị Cẫm Thạch- 

Chúc sức khỏe cô và gia đình vui tươi và hạnh phúc .

GĐ.THKT