Bao giờ cho đến tháng 10? Nó tới rồi nè…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Phải nói ngay là có một trục trặc nho nhỏ vào sáng nay, 1-10-2017, do quen tay khi gõ ngày tháng tới mục tháng thì cứ vô tư gõ thêm số 0 như 9 tháng trước vẫn làm thay vì số 1.

Xin mời đọc bài