Kính báo về việc bảo trì máy chủ

 

Trong một vài ngày tới kể từ hôm nay 10-10-2017, Từ đường THKT của chúng ta có lúc nào đó sẽ phải tạm down một thời gian ngắn để dịch vụ hosting của mình ở USA thực hiện việc bảo trì và di chuyển server.

Chúng tôi kính xin quý thầy cô và các anh chị em cựu học sinh thứ lỗi cho sự bất tiện mà chúng tôi không thể tránh khỏi này. Mong được quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị.

In the next few days from today 10-10-2017, our THKT webpage will some time have to temporarily down time for our hosting service in the USA to perform maintenance and moving server.
We apologize for the inconvenience we have inevitable. May you continue to accompany us. Sincerely thank you all.

We’re so so sorry!

THKT