Đóng góp quỹ GĐ.THKT

Chiều ngày 03-12-2017 ,Phong tôi đã nhận được $500 của Thầy Dương Đệ gởi về đóng góp thêm cho quỹ.

Gđ.THKT cám ơn tấm chân tình của Thầy Cô đã dành cho THKT trong nhiều năm qua.

Cám ơn Thầy Cô