Cô Hà Thị Kim Lan vui Tết Mậu Tuất 2018

 

Cô Hà Thị Kim Lan (Úc) vừa gửi về Từ đường THKT mấy tấm ảnh cô và gia đình vui Tết Mậu Tuất 2018. Trong đó c1o hình ảnh thầy Hoàng Minh Hùng.

Cô chú thích:

Cháu James  cúng giao thừa Tết Mậu Tuất .

KL đi lễ đầu năm ở chùa Quang Minh – Melbourne

Chúc Tết nhà anh Hùng: Đoan và cháu James, vợ chồng  Tuấn – Trang  và cháu Ethan, vợ chồng Steve – Hiền, cháu Huy .