Sư huynh đời đầu Vũ Đình Ánh

Về miền ký ức :Sư huynh Vũ Đình Ánh là một trong những cựu học sinh Trường Trung học Công lập Kiến Tường theo học từ những ngày đầu tiên được thành lập tại tỉnh Kiến Tường vào năm 1958, cách nay 60 năm.

Dưới đây là hình ảnh và sổ học bạ từ lớp đệ thất (lớp 6) niên khóa 1958 đến lớp đệ nhị (lớp 11) .Lúc đó, do trường THKT chưa thể mở lớp đệ nhất (lớp 12), sau khi học xong lớp đệ nhị, nếu học sinh thi đậu tú tài 1, phải về Saigon hoặc Mỹ Tho (Định Tường) để theo học lớp 12 (cuối năm sẽ thi tú tài 2) – nếu đậu tú tài 2 mới được tiếp tục theo học bậc đại học.

TRẦN NGỌC BÁCH