Gia đình THKT nhận giấy khen thành tích khuyến học của chính quyền thị xã Kiến Tường

 

Thầy trò THKT được Ủy ban Nhân dân Thị xã Kiến Tường tặng giấy khen nhân Họp mặt Gia đình THKT Xuân Mậu Tuất 2018.
Chính nhờ sự đóng góp nhiệt thành vì tình nghĩa THKT của các cựu giáo chức và học sinh THKT trong và ngoài nước, thầy trò ta đã góp được chút công sức cụ thể vào việc khuyến học, khuyến tài ở Kiến Tường, nâng đỡ các lớp hậu duệ, cũng như giúp đỡ các thành viên hoạn nạn, khó khăn.
Xin cảm tạ các ân nhân THKT.