Cafe với 3 sư huynh THKT tại Saigon

 

Ngày 30-3-2018, tôi đã có một buổi cafe với 3 sư huynh THKT tại Saigon.

Từ trái qua anh Lương Văn Thành,Võ Văn Hiếu,Trần Ngọc Bách, Trần Thúc Bảo. Anh Trần Thúc Bảo từ năm 1967 đến nay mới gặp lại bạn cùng lớp với mình là anh Lương Văn Thành, riêng anh Võ Văn Hiếu ,anh Bảo đã gặp hôm họp mặt THKT ngày 11-3-2018. Chắc nhiều người còn nhớ gia đình anh Trần Thúc Bảo ngày xưa có tiệm tạp hóa trong nhà lồng chợ. Anh Bảo hiện là một bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Saigon.

TRẦN NGỌC BÁCH