CHIA BUỒN: Thầy VỖ QUỐC HÙNG qua đời.

Gia đình THKT vừa nhận được tin buồn: Thầy VÕ QUỐC HÙNG, cựu giáo sư Anh văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường trước 1975, từ trần lúc 0g ngày 13-2-2019 (nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại thị xã Kiến Tường. Thọ 70 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà riêng ở thị xã Kiến Tường.
 
Lễ nhập quan lúc 11g ngày 13-2-2019.
Lễ động quan lúc 12g ngày 15-2-2019. Hỏa táng tại Chùa Hội Long (huyện Tân Trụ, Long An).
Tập thể Thầy Trò Trung học Kiến Tường thành kính chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh thầy Võ Quốc Hùng sớm về cõi vĩnh hằng.
 
R.I.P.
+ Ảnh thầy Võ Quốc Hùng (bìa phải) trong buổi họp mặt THKT Tết 2017. Thầy đã dự hầu như tất cả các cuộc họp mặt THKT trước nay. Thầy Võ Quốc Hùng cũng là cựu học sinh THKT (từ năm 1963).