Lịch ta, lịch Tàu năm Kỷ Hợi so le nhau…

 

Người Trung Quốc và xài lịch Trung Quốc năm Kỷ Hợi 2019 này ăn chay mùng 1 tháng Hai âm lịch vào ngày thứ Năm 7-3-2019, tức sau 1 ngày so với người Việt xài lịch Việt. Báo hại người Việt ở Mỹ hôm nay đang hoang mang, bối rối – confused. Người xài lịch ở Việt Nam gởi qua thì ăn chay hôm thứ Tư 6-3-2019. Còn ai xài lịch của Trung Quốc, Hong Kong, Taiwan… thì ngày hôm sau là thứ Năm 7-3-2019 mới ăn chay.

Xin mời đọc bài tại đây.

https://mediaonlinevn.com/2019/03/06/lich-ta-lich-tau-nam-ky-hoi-so-le-nhau/