Happy Thanksgiving Day 2019

 

Happy Thanksgiving Day 2019
 
Xin Cảm on Các Bạn về tất cả những gì đã ưu ái dành cho thầy trò chúng tôi.
 
Xin Thượng đế ban ơn lành cho Các Bạn và gia đình.

 

GIA ĐÌNH THKT