Giáp năm qua đời của thầy Trần Hữu Đức

Sáng nay (19-8-2020), tức mùng 1 tháng 7 Canh Tý, anh Kiến Gìa Bách chuyển cho Gia đình THKT tin nhắn của bạn Minh, con gái của thầy Trần Hữu Đức, nhờ thông báo với các thành viên THKT và Tầm Vu rằng:

Hôm nay là ngày giáp năm qua đời của thầy Trần Hữu Đức. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang căng và cô – phu nhân của thầy – cũng còn buồn lắm, gia đình chỉ nấu cơm cúng thầy và mời thầy tới nhà cúng lễ cho thầy.

Xin mọi người chung lời cầu nguyện cho thầy sớm về cõi an lạc vĩnh hằng.

Gia đình THKT