Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết COVID 2021 qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhựt Hùng

Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 có thiết kế đẹp quá. A Phủ ưng cái bung bư như… trâu trong ảnh. Đáng tiếc là Đường Hoa đẹp lại bị ả yêu tinh nghiệt chủng Cô Vi Vũ Hán 19 tuổi nó ám.

Cảm ơn bạn nhiếp ảnh gia hotboy xì tin Nhựt Hùng đã thực hiện chùm ảnh Đường Hoa Nguyễn Huệ ngày 29 Tết (10-2-2021) quá đẹp giúp mọi người không có thể ngao du như mọi năm thưởng lãm Đường Hoa Nguyễn Huệ năm thứ 18 online từ xa rất an toàn (trừ phi coronavirus SARS-CoV-2 có biến thể lây qua… Phây). Di dịch chụp ảnh giữa lúc đại dịch đang căng thẳng như Tết này không chỉ phải có lòng yêu ngành, à lộn, yêu nghề, mà còn phải có sự dũng cảm.

Xin mời các bạn cùng lang thang Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết COVID 2021 qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhựt Hùng. Bộ ảnh này đã được Nhựt Hùng cho phép sử dụng trên MediaOnline. Cảm ơn Nhựt Hùng.