Xin Gia đình THKT chung lời cầu nguyện cho cô Lý Thị Kim Oanh

Cô Lý Thị Kim Oanh, cựu giáo sư Trung học Công lập Kiến Tường, định cư ở Đức, đang trong cơn bệnh rất nặng. Do gia đình cô không muốn mọi người lo lắng nên chúng tôi không tiện đưa thông tin chi tiết.

Kính mời các thành viên THKT tùy theo niềm tin tôn giáo của mình chung lời cầu nguyện cho cô Lý Thị Kim Oanh vượt qua được thử thách sinh tử và kiếp nạn này và sớm bình phục.

Trân trọng cảm ơn mọi người.

GIA ĐÌNH THKT