Cô Hà Thị Kim Lan chia buồn cùng gia đình cô Kim Oanh

Cô Hà Thị Kim Lan, cựu giáo sư Trung học Công lập Kiến Tường, một thành viên trong Nhóm Anh em kết nghĩa Vườn Đào Kiến Tường 1972, hiện định cư tại Melbourne (Úc) đã gửi lời chia buồn cùng gia đình cô Lý Thị Kim Oanh, cựu giáo sư THKT, thành viên em Út trong Nhóm Anh em kết nghĩa, định cư ở Đức, vừa qua đời ngày 7-5-2021.

Cô Kim Lan viết:

Vĩnh biệt Kim Oanh.

Ngày mốt Oanh đi.

Về miền miên viễn.

Bỏ lại người thân.

Bạn bè thân thiết..

Thôi thì an nghỉ

Thân xác về nơi.

Bình an cõi Phật.

Chúng tôi thương nhớ

Cô Út Kim Oanh.

Ngày sau thể gặp.

Anh chị em kết nghĩa Vườn Đào Kiến Tường 1972 – Mộc Hóa: Dương Đệ, Nguyễn Văn Trọi, Tiêu Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thừa, Nguyễn Văn Trắc, Hà Thị Kim Lan, Nguyễn Văn To, và Lý Thị Kim Oanh.

Thành thật chia buồn cùng Anh Nguyễn Hữu Hạnh và hai cháu Hiệp, Hòa.

Kim Lan Melbourne 11-5-2021.