Chúc mừng Chúa Jesus Phục sinh – Happy Easter

Xin chúc mừng các bạn có chung niềm tin Kitô nhân dịp lễ Phục sinh. Cầu xin Chúa Jesus Phục sinh luôn ban nhiều hồng ân cho các bạn và gia đình.

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh, xin được phép chia sẻ niềm vui với tất cả các bạn – dù có niềm tin tôn giáo nào. Cầu xin Chúa Phục sinh ban nhiều ơn lành cho các bạn và gia đình.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Với người Kitô hữu, mỗi mùa Phục sinh là thêm một dịp để chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Mỗi lễ Phục sinh là một khởi đầu của một cuộc sống mới với tâm thức mới, năng lượng mới và càng thêm thiện lành hơn.

Sau mùa Chay Thánh 40 ngày chiêm nghiệm về thân phận như cậy sậy của con người và xét mình, ăn năn, sám hối về những tội lỗi đã phạm với Chúa và tha nhân, dù vô tình hay cố ý, người Kitô hữu hân hoan bước vào mùa Phục sinh 50 ngày trong niềm vui của ơn cứu rỗi và tái sinh, bắt đầu từ Tuần Bát nhật Phục sinh. Và điều đó càng thêm giá trị khi có thể lan tỏa cùng mọi người. Alleluia!

PHẠM HỒNG PHƯỚC