Để loại bỏ một nhân vật văn học có khó không?

Chẳng cần phải tốn phí dịch vụ hay tốn công mượn số phone bên Mỹ và dùng IP ảo để đăng ký tài khoản OpenAI mà cậy nhờ trợ lý kiêm quân sư AI siêu cấp độ ChatGPT bày mưu tính kế, A Phủ vẫn làm được điều ấy.

Poster phim truyện Việt Nam “Vợ Chồng A Phủ”. (Ảnh từ Internet. Thanks.)

A Phủ thỏ thẻ với lão Thống lý Pá Tra: “Hay là tớ và đằng ấy cưới nhau đi.”

Kết quả, ngay cái “đêm hôm ấy là đêm gì” đó, chắc “cái đêm phải gió”, lão Pá Tra đã làm đơn xin từ chức gởi nhà văn Tô Hoài xin rút nhân vật Pá Tra khỏi tác phẩm “Vợ Chồng A Phủ” của ông.

A.P.