Tag Archives: Cô Trần Thị Trị

Chúc mừng Sinh nhật Cô Trần Thị Trị

Hôm nay, ngày 28-12-2023, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Cô Trần Thị Trị, cựu Giáo sư Pháp văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường, hiện định cư ở Tiểu bang Washington (Hoa Kỳ). Kính chúc Cô và gia đình trong năm tuổi mới luôn an lành, sức khỏe luôn tốt, luôn may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng sinh nhật cô Trần Thị Trị

Hôm nay, ngày 28-12-2022, Gia đình THKT mừng sinh nhật của cô Trần Thị Trị, cựu Giáo sư Pháp văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường, hiện định cư tại bang Washington (Hoa Kỳ). Kính chúc cô và gia đình trong dịp sinh nhật cũng như trong Năm mới 2023 luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng sinh nhật cô Trần Thị Trị

Hôm nay, ngày 28-12-2021, Gia đình THKT mừng sinh nhật của cô Trần Thị Trị cựu giáo sư Pháp văn của trường Trung học Công lập Kiến Tường hiện đang định cư tại bang Washington (Hoa Kỳ). Kính chúc cô luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT