Tag Archives: đan mạch

Hai vợ chồng Kiều Nga – Larsen sang Đức thăm thầy cô Kim Oanh – Hữu Hạnh

  Hồi thượng tuần tháng 10-2015, bạn Nguyễn Thị Kiều Nga (cựu học sinh THKT, em gái cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy) và phu quân Olav Larsen từ Đan Mạch sang Đức thăm thầy cô Nguyễn Hữu Hạnh và Lý Thị Kim Oanh. Do sự cố e-mail, tới nay Từ đường THKT mới có được những hình ảnh này của cô Kim Oanh và bạn Kiều Nga (thiệt ra là từ cô Ngọc Thủy) gửi về. Xin chia sẻ cùng…