Tag Archives: Đồng bào miền Trung

Thương đồng bào miền Trung chịu cơn bão số 5 Sơn Ca

Sáng sớm thứ Bảy 15-10-2022, A Phử mở mắt rồi nghe xót con mắt khi đọc trên mạng “cơn lũ” tin tức về cảnh đồng bào khúc ruột miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, hứng chịu trận mưa lũ lịch sử trong đêm do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 Sơn Ca. Một người bạn đồng nghiệp ở Đà Nẵng bị nước lũ tràn vô nhà đã than: Làm việc quần quột tích lũy cả năm rồi đổ…